من.. تو.. ما

هر چه که از تنها دل من بر آید

چای سبز ..

روزها برفی... آدمها برفی . .  دلها برفی ..   چه خوب که دستان تو گرم .. دل تو گرم                                                           و                                                              ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 25 بازدید
تیر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
5 پست